• t050 - PTFE tube 50 MT

    t025 - PTFE tube 25 MT

    fep - FEP tube calibrated 100 MT

    fep - PFA tube calibrated 100 MT

    sil-t - Transparent silicone tube 50 MT

    pvdf - KYNARFLEX PVDF tube 100 MT